Senteret sitt bannerbilde

Songdalen legesenter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å bli enda bedre og gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom på telefon. Vi jobber med å få ned telefontiden. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte timebestilling på nett eller sms.

 

På www.songdalenlegesenter.no kan du selv plukke time i din leges timebok. Du kan se hvilke timer som er ledig hos de respektive legene på hvilke dager og selv reservere time uten å gå via legesekretærene. Du vil etter kort tid motta en bekreftelse på timen på sms. Fortrinnsvis skal man bestille time hos sin fastlege. Du har også anledning til å bestille time hos turnuslege.

En legetime er 15 minutter og vi anbefaler en problemstilling per konsultasjon. Det er også viktig for å hjelpe oss og holde tiden/ unngå forsinkelser for neste pasient.

Dersom det er noe ekstraordinært som krever mer enn en ordinær konsultasjon må time bestilles per telefon som tidligere:

Det er også tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Via SMS kan du:

Bestille time (Gjelder ikke akutt-timer)

Bestille resept.

Avbestille time (Avbestilling må senest skje 24 timer før oppsatt time. Gjelder kun virkedager, ikke helg).

Få svar på når du har time. 

 

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Vi ønsker Helene Thomassen-Alsaker velkommen som ny fastlege hos oss!

24. februar 2018

Vi har hatt gleden av å ha Helene som vikar hos oss siden 01/05-2015. Vi er nå så heldige at vi har fått Helene Thomassen som fastlege ved Songdalen Legesenter.

Det går nå an å bytte fastlege til Helene på www.helsenorge.no

 

Vi har fått influensavaksinen!

21. september 2017

I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha et så godt vern som mulig.

Influensavaksine blir anbefalt til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte- og lungesykdommer, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svakt immunforsvar og personer med stor overvekt (BMI over 40).

Disse tilstandene gir økt risiko for alvorlig influensasykdom og komplikasjoner som kan føre til innleggelse på sykehus. Influensa kan føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er vist at vaksinasjon reduserer risikoen for slike komplikasjoner.

Ta kontakt dersom du ønsker vaksine!

Alle våre systemer fungerer nå normalt.

17. august 2017

Alle våre systemer fungerer nå normalt.

Nedetid journalsystem/ data

17. august 2017

Vi har 16/08 og 17/08 problemer med datasystemer/journalsystem. Vi har derfor ikke oversikt over hvem som har timer når etc. Det er ikke mulig å få sendt elektroniske resepter, tatt i mot timebestillinger mm. Vi ber alle pasienter melde seg i luken når de kommer til legesenteret. Vi jobber dag/natt for å rette opp i dette.

Offshoreattest

12. januar 2017

Vi har god kapasitet på offshoreattest. Normal ventetid for time 1-2 virkedager.

Fredag 23/12 har vi begrenset åpningstid etter kl 12:00.

1. desember 2016

I forbindelse med juleavslutning har vi kun legevaktsfunksjon etter kl 12:00 23/12-16. Øyeblikkelig hjelp/ akutte problemstillinger bli prioritert.

Ny fastlege for Cathrine S. Jacobsen.

1. desember 2016

Cathrine Skjekkeland Jacobsen kommer desverre ikke tilbake til Songdalen legesenter. 

Fra 01/02-17 vil dr. Ingunn Engedal overta Cathrines fastlegehjemmel. Ingunn Engedal har de siste par år arbeidet som allmennlege ved Søgne Legesenter. Frem til 01/02-17 vil dr. Linda Tånevik vikariere for Cathrine S. Jacobsen.

Petroleumsattester

6. november 2016

Det er god kapasitet på å få time for petroleumsattester og ventetiden er nå på 1-2 virkedager.

Vi har oktober/november 2016 periodevis problemer med telefonsystemet ved legesenteret!

13. oktober 2016

Grunnet omlegging til nytt telefonsystem har vi i dag 13/10 store utfordringer med å besvare telefoner som normalt.

 

Vi beklager dette.

Ny førerkortforskrift!

28. september 2016

NYE FØRERKORTREGLER FRA 1 OKTOBER.
De nye reglene er omfattende og har i seg relativt store endringer. Fastlegen er nå sakkyndig og vurderer om helsekravene er oppfylt. Det medfører at pasienten vil få skriftlig eller muntlig beskjed om kjøreforbud når helsekravene ikke er oppfylt. Det kan for eksempel skje ved nyoppstått sykdom, skader, oppstart av nye medisiner eller endringer i medisiner.
Forbud kan gjelde for en kortere periode eller til en medisinsk tilstand er stabil. Om fastlegen vurderer at situasjonen vil vare ved over 6 mnd, må hun melde dette til fylkeslegen som ber politiet inndra førerkortet.

Pasienten kan be om ny undersøkelse hos annen lege for å få fornyet vurdering av helsen, eller pasienten kan be om hjelp til en dispensasjonssøknad av fastlegen som i utgangspunktet sendte erklæring om ikke oppfylte helsekrav for førerkort. Det er pasienten som søker om dispensasjon, ikke fastlegen, men fastlegen kan altså hjelpe til med dette.
Har du ingen helseplager, bruker ingen medisiner, har normalt syn uten bruk av briller, er under 75 år og bare kjører personbil eller motorsykkel trenger du ikke helseundersøkelse og kan levere egenerklæring om god helse.

Noen eksempler på ikke oppfylte helsekrav ved medikamentforeskrivning som kan gi forbud mot å kjøre bil. .
•Smertestillende stoppes, startes, eller doser endres
•Smertestillende gir tydelig bivirkninger som svimmelhet, balanseforstyrrelse, pustevansker, døsighet og kvalme.
• Økt bruk smertestillende. Det bes om medisiner før tiden.
• Mindre eller endret bruk av smertestillende. Medisiner hentes senere en avtalt.
•Pasienten ber om økt dose.
•Legen eller pasienten trapper ned behandlingen.
•Pasienten starter andre Trafikkmerkede medisiner.
-Smertebildet endrer seg med behov for endret medisinering.
.
-Utredning og dokumentasjon på kronisk smertesyndrom mangler i journal.
•bruk av to forskjellige medisiner som er merket Trafikkfarlig, hvor det ene medikamentet tas i full lovlig dosering.
•Samtidig bruk av tre forskjellige legemidler med Trafikkadvarsel merking. (Noen antidepresssiva, antipsykotika, antiepileptika har ikke advarsel men regnes likevel med som en av tre medisiner)
Aktuelle linker som alle bør gjøre seg kjent med:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-13-655
https://helsedirektoratet.no/retningsli

Les flere nyheter