Velkommen

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å bli enda bedre og gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme igjennom på telefon. Vi jobber med å få ned telefontiden. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte timebestilling på nett eller sms.

 

På www.songdalenlegesenter.no kan du nå selv plukke time i din leges timebok. Du kan se hvilke timer som er ledig hos de respektive legene på hvilke dager og selv reservere time uten å gå via legesekretærene. Du vil etter kort tid motta en bekreftelse på timen på sms. Fortrinnsvis skal man bestille time hos sin fastlege. Du har også anledning til å bestille time hos turnuslege.

En legetime er 15 minutter og vi anbefaler en problemstilling per konsultasjon. Dette for best mulig diagnostisering og behandling. Det er også viktig for å hjelpe oss og holde tiden/ unngå forsinkelser for neste pasient.

Dersom det er noe ekstraordinært som krever mer enn en ordinær konsultasjon må time bestilles per telefon som tidligere:

Det er også tilrettelagt for bestilling via SMS på disse sidene. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Via SMS kan du:

Bestille time (Gjelder ikke akutt-timer)

Bestille resept.

Avbestille time (Avbestilling må senest skje 24 timer før oppsatt time. Gjelder kun virkedager, ikke helg).

Få svar på når du har time. 

 

 Viktig informasjon

25. april 2017 kl. 11:50

Nedetid telefon.

Vi sliter dessverre med nedetid på telefonen og linjebrudd fra tid til annen. Vi har hatt en oppgradering av våre telefonsystemer i et forsøk på å redusere ventetid på telefonen. Vi jobber i sammen med leverandør for å bedre dette. Vi minner om at enkle beskjeder kan formidles oss via nettsiden, på sms eller via egen app. Timer kan også selv bestilles i den enkelte leges timebok på www.songdalen legesenter.no

12. januar 2017 kl. 15:17

Offshoreattest

Vi har god kapasitet på offshoreattest. Normal ventetid for time 1-2 virkedager.

1. desember 2016 kl. 13:01

Fredag 23/12 har vi begrenset åpningstid etter kl 12:00.

I forbindelse med juleavslutning har vi kun legevaktsfunksjon etter kl 12:00 23/12-16. Øyeblikkelig hjelp/ akutte problemstillinger bli prioritert.

1. desember 2016 kl. 12:59

Ny fastlege for Cathrine S. Jacobsen.

Cathrine Skjekkeland Jacobsen kommer desverre ikke tilbake til Songdalen legesenter. 

Fra 01/02-17 vil dr. Ingunn Engedal overta Cathrines fastlegehjemmel. Ingunn Engedal har de siste par år arbeidet som allmennlege ved Søgne Legesenter. Frem til 01/02-17 vil dr. Linda Tånevik vikariere for Cathrine S. Jacobsen.

6. november 2016 kl. 12:48

Petroleumsattester

Det er god kapasitet på å få time for petroleumsattester og ventetiden er nå på 1-2 virkedager.

13. oktober 2016 kl. 08:32

Vi har oktober/november 2016 periodevis problemer med telefonsystemet ved legesenteret!

Grunnet omlegging til nytt telefonsystem har vi i dag 13/10 store utfordringer med å besvare telefoner som normalt.

 

Vi beklager dette.

28. september 2016 kl. 11:54

Ny førerkortforskrift!

NYE FØRERKORTREGLER FRA 1 OKTOBER.
De nye reglene er omfattende og har i seg relativt store endringer. Fastlegen er nå sakkyndig og vurderer om helsekravene er oppfylt. Det medfører at pasienten vil få skriftlig eller muntlig beskjed om kjøreforbud når helsekravene ikke er oppfylt. Det kan for eksempel skje ved nyoppstått sykdom, skader, oppstart av nye medisiner eller endringer i medisiner.
Forbud kan gjelde for en kortere periode eller til en medisinsk tilstand er stabil. Om fastlegen vurderer at situasjonen vil vare ved over 6 mnd, må hun melde dette til fylkeslegen som ber politiet inndra førerkortet.

Pasienten kan be om ny undersøkelse hos annen lege for å få fornyet vurdering av helsen, eller pasienten kan be om hjelp til en dispensasjonssøknad av fastlegen som i utgangspunktet sendte erklæring om ikke oppfylte helsekrav for førerkort. Det er pasienten som søker om dispensasjon, ikke fastlegen, men fastlegen kan altså hjelpe til med dette.
Har du ingen helseplager, bruker ingen medisiner, har normalt syn uten bruk av briller, er under 75 år og bare kjører personbil eller motorsykkel trenger du ikke helseundersøkelse og kan levere egenerklæring om god helse.

Noen eksempler på ikke oppfylte helsekrav ved medikamentforeskrivning som kan gi forbud mot å kjøre bil. .
•Smertestillende stoppes, startes, eller doser endres
•Smertestillende gir tydelig bivirkninger som svimmelhet, balanseforstyrrelse, pustevansker, døsighet og kvalme.
• Økt bruk smertestillende. Det bes om medisiner før tiden.
• Mindre eller endret bruk av smertestillende. Medisiner hentes senere en avtalt.
•Pasienten ber om økt dose.
•Legen eller pasienten trapper ned behandlingen.
•Pasienten starter andre Trafikkmerkede medisiner.
-Smertebildet endrer seg med behov for endret medisinering.
.
-Utredning og dokumentasjon på kronisk smertesyndrom mangler i journal.
•bruk av to forskjellige medisiner som er merket Trafikkfarlig, hvor det ene medikamentet tas i full lovlig dosering.
•Samtidig bruk av tre forskjellige legemidler med Trafikkadvarsel merking. (Noen antidepresssiva, antipsykotika, antiepileptika har ikke advarsel men regnes likevel med som en av tre medisiner)
Aktuelle linker som alle bør gjøre seg kjent med:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-06-13-655
https://helsedirektoratet.no/retningsli

28. september 2016 kl. 11:50

Vi har fått influensavaksinen!

I Norge varer influensasesongen vanligvis fra november til april. Du bør vaksinere deg i god tid for å ha et så godt vern som mulig.

Influensavaksine blir anbefalt til alle over 65 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer med hjerte- og lungesykdommer, nyre- eller leversvikt, enkelte nevrologiske tilstander, svakt immunforsvar og personer med stor overvekt (BMI over 40).

Disse tilstandene gir økt risiko for alvorlig influensasykdom og komplikasjoner som kan føre til innleggelse på sykehus. Influensa kan føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er vist at vaksinasjon reduserer risikoen for slike komplikasjoner.

Ta kontakt dersom du trenger vaksine!

9. juni 2016 kl. 08:00

Åpningstider sommeren 2016

Åpningstider for Songdalen Legesenter sommeren 2016 uke 26-31:

Mandag-fredag: 08:00-15:00

Legevakt hver onsdag og torsdag fra kl 15:00-23:00 og 3. hver helg 08:00-23:00.

Telefontid alle hverdager: 08:30-11:00 og kl 13:00-14:00.

3. april 2016 kl. 20:05

Kort ventetid på time for petroleumsattest.

Time for Petroleumsattest i eller utenom arbeidstid ila 1-2 virkedager.